W czwartek 8 września, w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Damian, Mikołaj i Alessandro po skończonym roku postulatu we wspólnocie rzymskiej, oficjalnie rozpoczęli nowicjat w Santeramo in Colle (Prowincja Bari).

Podczas nieszporów, w prostej i powściągliwej atmosferze, w otoczeniu współbraci ze wspólnoty, poprosili przełożonego prowincjalnego, o. Mario Belotti, aby móc w tym roku doświadczyć życia montfortańskiego, by doskonale naśladować Chrystusa, Mądrość Wcieloną, zgodnie z charyzmatem św. Ludwika Marii de Montfort.

Przyjmując ich prośbę, ojciec prowincjał zaprosił trzech nowicjuszy do przeżywania tego czasu łaski w szkole Najświętszej Maryi Panny, pielęgnując w szczególności ewangeliczną postawę słuchania. Słuchanie Słowa Bożego, siebie samych, formatorów, pism św. Ludwika de Montfort, swoich towarzyszy podróży oraz wspólnoty chrześcijańskiej w Santeramo in Colle, która już teraz przyjmuje ich z wielką radością.

Z życzeniami, że Bóg będzie im asystował i towarzyszył w dziele, które zamierzają podjąć i że Jezus Chrystus będzie dla nich jedynym Nauczycielem prawdy, przełożony prowincjalny przekazał Damianowi, Mikołajowi i Alessandro Pisma św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, zachęcając ich do poznawania i smakowania nauczania założyciela.

Z kolei trzej nowicjusze przedstawili „krzyż z Poitiers”, przygotowany w poprzednich dniach, będący wyrazem pragnienia wzrastania jako uczniowie ukrzyżowanej Mądrości.

 

Oto krótka prezentacja trzech nowicjuszy:

Damian Lula: «Urodziłem się 23 grudnia 1988 r. w Myszkowie. Ojców montfortanów poznałem dzięki bratu Henaro z Braci Świętego Gabriela, przy okazji pielgrzymki do jasnogórskiego sanktuarium w Częstochowie.

Regularne spotkania rozeznaniowe we wspólnocie ojców montfortanów, powoli pomogły mi odkryć powołanie do kapłaństwa. Tym samym, pod koniec sierpnia 2019 r. rozpocząłem pierwszy rok postulatu we wspólnocie montfortańskiej w Częstochowie.

Pod koniec czerwca 2020 r. przeniosłem się do Rzymu, aby kontynuować moją podróż formacyjną w drugim roku postulatu, pod koniec którego wyraziłem chęć wstąpienia do nowicjatu».

 

 

Alessandro Agricola: «Pochodzę z Agrigento i mam 26 lat. Moja „przygoda” powołaniowa rozpoczęła się w 2015 roku. Po maturze z księgowości powróciłem do wiary i rozpocząłem ścieżkę duchowego wzrostu, żywiąc się spotkaniem ze Słowem Bożym poprzez lectio divina, Eucharystię i sakrament Pojednania. W ten sposób doświadczyłem piękna bycia blisko Jezusa i, nawet w trudnościach, prawdziwego pokoju, którego szukało moje serce.

Dowiedziałem się o poświęceniu Jezusowi przez ręce Maryi nauczanego i proponowanego przez św. Ludwika de Montfort i po okresie przygotowawczym, 4 kwietnia 2018 r. oddałem wszystko Jezusowi przez Maryję, dołączając tym samym do grona świeckich konsekrowanych mojej parafii. Traktując to jako cenny dar, czułem żywe pragnienie zaproponowania tej samej drogi w środowisku uniwersyteckim i wśród moich przyjaciół.

We wrześniu 2019 r. uczestniczyłem w Loreto w Dniach Duchowości Maryjnej, organizowanych przez misjonarzy montfortanów, gdzie poznałem osobę odpowiedzialną za animację powołaniową. Podjąłem drogę rozeznawania i po ukończeniu studiów z zakresu mediacji językowej i kulturowej poprosiłem o przyjęcie do postulatu. Nie wszystko było łatwe z powodu oderwania się od rodziny, przyjaciół i stylu życia, ale już od pierwszego doświadczenia we wspólnocie montfortańskiej zawsze odczuwałem wsparcie łaski Bożej, formatorów, modlitwy wielu ludzi. Jestem pewien, że tego wszystkiego nie zabraknie także w rozpoczynającym się właśnie roku nowicjatu».

 

Mikołaj Gacek: «Urodziłem się 30 maja 2000 r. we Wrocławiu. Po maturze w moim życiu nastąpiła poważna zmiana: od czysto doczesnych i przemijających priorytetów zacząłem szukać wartości, które nie przeminą. Późniejsze nawrócenie i otwarcie na duchowość maryjną wzbudziły we mnie wielkie pragnienie całkowitego oddania się Maryi.

Po pielgrzymkach do Sanktuarium Czarnej Madonny na Jasnej Górze, a następnie do Medziugorje, miałem pierwsze odczucie powołania, ale mimo to w październiku rozpocząłem studia na kierunku energetyka na Politechnice Wrocławskiej. „Opatrznościowe” zamknięcie uniwersytetu z powodu pandemii sprawiło, że dochodzą do głosu moje najszczersze pragnienia i zacząłem rozeznawać swoje powołanie. Spotkałem częstochowską wspólnotę montfortańską, poznałem jej pracę apostolską i zacząłem zgłębiać duchowość św. Ludwika de Montfort, o którym już nieco czytałem w Traktacie .

Po okresie rozeznawania powołaniowego, w czerwcu 2020 r. wstąpiłem do wspólnoty montfortańskiej w Częstochowie, a rok później rozpocząłem postulat w Rzymie”.

 

Prosimy o szczególną modlitwę za Damiana, Alessandro i Mikołaja.

 

 

Tłumaczył postulant Mateusz na podstawie włoskiego artykułu nowicjusza Alessandro Agricola.