1. Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny
  2. Tajemnica Maryi
  3. Przedziwny sekret Różańca świętego aby się nawrócić i się zbawić
  4. Miłość Mądrości Przedwiecznej
  5. List okólny do przyjaciół Krzyża
  6. Pieśni