Świeccy w Rodzinie monfortańskiej

 

Instytut Świecki Maryi Królowej Serc

«Instytut świecki jest instytutem życia konsekrowanego, w którym wierni żyjący w świecie dążą do doskonałej miłości i starają się przyczynić do uświęcenia świata, zwłaszcza od wewnątrz.

Członkowie instytutów (...) starają się na podobieństwo zaczynu przepoić wszystko duchem ewangelicznym dla umocnienia i wzrostu Ciała Chrystusa.

Członkowie świeccy uczestniczą w zadaniu ewangelizacyjnym Kościoła - w świecie i ze świata - bądź przez świadectwo życia chrześcijańskiego i wierności wobec własnej konsekracji, bądź przez udział w układaniu spraw doczesnych po Bożemu i przepajaniu świata mocą Ewangelii. Ofiarowują również swoją współpracę w służbie kościelnej wspólnocie, zgodnie z własnym świeckim sposobem życia» (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 710, 713)

 

Więcej o instytutach świeckich można przeczytać tutaj → Krajowa Konferencja Instytutów Świeckich, Życie konsekrowane w świecie

 

W Rodzinie monfortańskiej Instytut Świecki Maryi Królowej Serc powstał we Włoszech w 1989 roku, kiedy to zostały oficjalnie zatwierdzone konstytucje. Skupia on osoby świeckie konsekrowane, które składają trzy śluby: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, żyjąc w świecie bez zewnętrznych znaków konsekracji. Każda z członkiń żyje z owoców własnej pracy, którą podejmuje z odpowiedzialnością i zaangażowaniem, wpatrując się Maryję jako wzór i dając świadectwo Ewangelii w miejscu pracy i apostolatu.

Ważnym aspektem w charyzmacie monfortańskim jest życie zawierzeniem Jezusowi przez Maryję według nauczania świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort i propagowanie tej duchowości.

Członkinie Instytutu mieszkają najczęściej samotnie lub z najbliższą rodziną, spotykając się od czasu do czasu z innymi siostrami instytutu dla umocnienia więzi i zapewnienia koniecznej formacji duchowej podczas wspólnie przeżywanych dni skupienia i rekolekcji.

Ważnym aspektem w charyzmacie monfortańskim jest życie zawierzeniem Jezusowi przez Maryję według nauczania świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort i propagowanie tej duchowości.

Członkinie Instytutu mieszkają najczęściej samotnie lub z najbliższą rodziną, spotykając się od czasu do czasu z innymi siostrami instytutu dla umocnienia więzi i zapewnienia koniecznej formacji duchowej podczas wspólnie przeżywanych dni skupienia i rekolekcji.

Osoby zainteresowane Instytutem Świeckim Maryi Królowej Serc proszone są o kontakt z ojcami monfortanami w celu uzyskania szczegółowych informacji.


Międzynarodowe Zloty Monfortańskie

Od lat czterdziestych XX wieku, a zwłaszcza od dnia kanonizacji św. Ludwika Marii de Montfort, 20 lipca 1947 r. rozpoczął się rozwój ruchów świeckich inspirowanych duchowością tego świętego. Obecnie Rodziny Monfortańskie skupiające świeckich działają w różnych krajach: we Francji, w Hiszpanii, w Holandii, a także w wielu krajach afrykańskich.

Wydarzeniem integrującym wszystkie gałęzie Rodziny monfortańskiej są odbywające się od roku 2001 Międzynarodowe Zloty Monfortańskie w Saint Laurent sur Sèvre. Obok tutejszej bazyliki, miejsca spoczynku założyciela i inspiratora Rodziny monfortańskiej, Bracia Św. Gabriela prowadzą szkołę z internatem. Rozległa, piękna posiadłość, zatopiona w spokojnym pejzażu Wandei, jest miejscem spotkania, refleksji, dzielenia się doświadczeniami i świadectwa wiernych z różnych krajów.

Z inicjatywy Braci Świętego Gabriela w Częstochowie, od 2004 roku uczestniczyli w nich także świeccy i duchowni z Polski.

Spotkania te gromadzą rodziny, dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Wśród uczestników są świeccy, siostry, bracia, ojcowie i księża żyjący i pracujący w różnych krajach. Wszystkich łączy pragnienie podzielenia się doświadczeniami w poznawaniu i przybliżaniu się do Pana przez Maryję według charyzmatu św. Ludwika Marii de Montfort.

 

Bazylika w Saint-Laurent sur Sèvre - miejsce spoczynku św. Ludwika Marii de Montfort – sierpień 2007