W niedzielę 11 września 2022 roku, nasza rodzina zakonna przeżywała radość z przyjęcia Pawła i Wojciecha, dwójki młodych pochodzących z Polski, którzy po upływie rocznego nowicjatu złożyli pierwsze śluby zakonne.

Poprzedniego wieczoru, po nieszporach, Paweł i Wojciech odnowili swoje poświęcenie się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi. W swoim przemówieniu przełożony prowincjalny o. Mario Belotti wyjaśnił zgromadzonym, że zarówno śluby zakonne, jak i święcenia diakonatu czy kapłaństwa, są głęboko zakorzenione w chrzcie, którego ostatecznym celem jest doprowadzenie do naśladowania Chrystusa. Przypomniał, że «Im bardziej tracimy z oczu chrzest w naszym życiu – zwłaszcza jako zakonnicy i kapłani – tym bardziej oddalamy się od ducha Jezusa. Wtedy możemy stać się dobrymi urzędnikami… ale nigdy nie będziemy ludźmi upodobnionymi do Chrystusa i znacznie słabiej będziemy mogli inspirować braci i siostry, powierzonych naszej opiece duchowej i duszpasterskiej». Poświęcenie się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi oznacza właśnie zachowanie „życia”, żyjąc pełnią swojego chrztu, aby upodobnić się i „odtworzyć” Jezusa Chrystusa w naszym życiu, poprzez całkowite oddanie się Maryi, Forma Dei, Formie Boga. Paweł i Wojciech, nim poprzez usta wyrazili decyzję o ofiarowaniu się bez reszty Jezusowi Chrystusowi, najpierw zasypali znajdujące się przed ołtarzem kadzidło.

Następnego dnia, podczas uroczystej Eucharystii sprawowanej w kościele pw. św. Erazma w Santeramo in Colle, Paweł i Wojciech złożyli pierwszą profesję. Przełożony prowincjalny przewodniczył liturgii w otoczeniu licznych współbraci, w tym także radnego generalnego ojca Marco Pasinato. Obecni byli krewni neoprofesów, przybyli z Polski, wielu przyjaciół ze wspólnoty nowicjatu oraz liczne grono członków Stowarzyszenia Maryi Królowej Serc z Trinitapoli. Głosy chóru parafialnego towarzyszyły wielu momentom uroczystości i przyczyniły się do stworzenia atmosfery sprzyjającej modlitwie.

W swojej homilii ojciec Mario Belotti, komentując Ewangelię (por. Łk 8, 19-21), przedstawił drogę, którą należy podążać, aby odpowiedzieć na pragnienie pójścia do Jezusa i stania się Jego rodziną: jest to Słowo Boże, usłyszane i wprowadzane w życie, które czyni matką i bratem względem Jezusa. Przyglądając się Maryi, zasugerował Pawłowi i Wojciechowi kroki, którymi należy podążać, tak aby Słowo Boże przyniosło owoce w ich życiu: nieustanną otwartość na przyjęcie Słowa Życia; wzrastanie w radości i błogosławieństwie; wytrwałość, która pochodzi z modlitwy, z medytacji, ze szczerego praktykowania duchowości montfortańskiej i z życia w prawdziwym poczuciu przynależności i braterstwa.

Po homilii Paweł i Wojciech odczytali napisaną własnoręcznie formułę pierwszej profesji, którą następnie złożyli na ołtarzu, łącząc ten sposób ofiarę swojego życia w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie z ofiarą Chrystusa. Otrzymali habit zakonny, Konstytucje Towarzystwa Maryi i wielki różaniec. Uroczystość zwieńczyło złożenie podpisu w Rejestrze profesji.

Zebraliśmy się następnie w ogrodzie wspólnoty nowicjackiej, aby dzielić wspólnie z Pawłem i Wojciechem radość tego świątecznego dnia. Ten intensywny czas zakończył się modlitwą różańcową, nieszporami i błogosławieństwem eucharystycznym.

Kilka miesięcy po święceniach kapłańskich św. Ludwik de Montfort tak pisał do swojego kierownika duchowego: «Mam wielkie pragnienie, aby szerzyć miłość Pana i Jego Najświętszej Matki, aby pójść, w prosty i skromny sposób katechizować ubogich mieszkańców wsi i zachęcać grzeszników do nabożeństwa do Najświętszej Dziewicy… ja nie czuję się godny takiej zaszczytnej posługi, ale nie mogę się powstrzymać, widząc potrzeby Kościoła, od nieustannego proszenia z jękiem o małe i ubogie towarzystwo dobrych kapłanów, którzy by wykonywali tę posługę pod sztandarem i opieką Najświętszej Dziewicy». W rzeczy samej pierwsza profesja Pawła i Wojciecha jest odpowiedzią na pragnienie św. Ludwika Marii. Niech Bóg ich błogosławi i utwierdza w ich postanowieniu. 

 

Tłumaczył postulant Marcin na podstawie włoskiego artykułu nowicjusza Mikołaja Gacka.

 

KLIKNIJ GALERIA 1

 

 

KLIKNIJ GALERIA 2

 

 

* * *

 

Niespełna tydzień później, po kilkudniowym pobycie w Polsce, Wojciech i Paweł udali się do Rzymu, gdzie podejmą studia filozoficzno-teologiczne, jako kolejny etap formacji zakonnej.

 

* * *

 

Krótka prezentacja dwóch neoprofesów

 

Paweł Wojtala urodził się 21 maja 1995 roku w Dąbrowie Górniczej, pochodzi z parafii Najświętszej Marii Panny Anielskiej, słynnego sanktuarium maryjnego w diecezji sosnowieckiej.

Po ukończeniu liceum, w 2014 roku, rozpoczął studia pedagogiczne i zaangażował się w służbę we wspólnotach parafialnych i diecezjalnych, szczególnie jako animator dzieci i młodzieży w Ruchu Światło-Życie. Pogłębia duchowość maryjną, uczestnicząc w rekolekcjach organizowanych przez Bractwo NMP Królowej Korony Polski w Sanktuarium Częstochowskim oraz poświęcając się Jezusowi przez Maryję według wskazówek „Traktatu” św. Ludwika Marii de Montfort. Dopiero później poznał ojców montfortanów, gdy w 2016 roku otworzyli swój pierwszy dom zakonny w Polsce.

Pod koniec studiów czuje wezwanie Pana, by pójść za Nim, na co odpowiada pozytywnie. W procesie rozeznawania wychwytuje ciągłe znaki, które kierują go do Zgromadzenia Misjonarzy Towarzystwa Maryi. Tym samym, w grudniu 2019 roku, rozpoczyna swoje doświadczenie we wspólnocie częstochowskiej, kontynuując później podróż formacyjną w postulacie rzymskim.

  

Wojciech Meiser urodził się 7 sierpnia 1999 roku w Tarnowskich Górach i spotkał się z ojcami monfortanami w styczniu 2019 roku przy okazji rekolekcji w Częstochowie.

Od tego momentu zaczyna się poważny okres nawrócenia i odnowy życia chrześcijańskiego w jego życiu. Wojciech regularnie odwiedza wspólnotę montfortanów i zaczyna odkrywać w nim powołanie do życia kapłańskiego.

Pod koniec sierpnia 2019 roku, po ukończeniu technikum, został przyjęty do wspólnoty częstochowskiej na pierwszy rok postulatu. Pod koniec czerwca 2020 roku przybywa do wspólnoty przy Via Cori w Rzymie, aby kontynuować swoją drogę formacyjną w celu wstąpienia do nowicjatu.

 

 

* * *

 

KLIKNIJ FILM PODSUMOWUJĄCY

  

* * *

 

KLIKNIJ WIDEO Z UROCZYSTOŚCI