Wizyta ojca prowincjała i braci gabrielistów

W dniach 21-24 listopada 2022 r. nasza polska wspólnota gościła ojca prowincjała Mario Belotti, przełożonego Włoskiej Prowincji Misjonarzy Monfortanów oraz ojca Angelo Sorti, ekonoma prowincjalnego. Spotkanie to było okazją do podzielenia się tym, jak realizowana jest misja w Polsce. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Braci Gabrielistów, którzy w latach 1998-2018 posługiwali w Domu Świętego Gabriela, przed przybyciem pierwszych Misjonarzy Towarzystwa Maryi. Wikariusz generalny zgromadzenia Braci Świętego Gabriela, brat Donigi  Taffarello oraz ojcowie monfortanie podpisali akt przeniesienia własności domu.

 

Spotkanie z kardynałem Stanisławem Dziwiszem

Dużą radością była wizyta u kardynała Stanisława Dziwisza, podczas której osobisty sekretarz świętego Jana Pawła II pokazał gościom wyjątkową relikwię, jaką jest wydanie „Traktatu”, który czytał Ojciec Święty. Kardynał powiedział: «Wasza wspólnota dobrze pracuje tutaj w Polsce, ponieważ tworzą ją ludzie uformowani w duchu tej książki». Odbyte spotkanie inspiruje do jeszcze gorliwszego propagowania lektury świętego Ludwika, która była tak ważna na drodze ku świętości Jana Pawła II.

 

Nowy przełożony prowincjalny Włoch

Podczas Kapituły Prowincjalnej, 5 stycznia 2023 r. ojciec Angelo Sorti, dotychczasowy ekonom prowincji, został wybrany na najbliższe 6 lat nowym przełożonym prowincjalnym Włoch. Dziękujemy kończącemu kadencję prowincjała ojcu Mario Belotti za oddaną służbę i życzymy obu ojcom darów Ducha Świętego i opieki Matki Bożej w kolejnych etapach posługi kapłańskiej i zakonnej.

 

Wizyta wikariusza generalnego

W dniach 7-12 grudnia naszą polską wspólnotę monfortańską odwiedził ojciec Marco Pasinato. Ojciec Marco jest wikariuszem generalnym zgromadzenia Misjonarzy Towarzystwa Maryi odpowiedzialnym za Europę i w tym czasie odwiedzał wszystkie europejskie wspólnoty w duchu braterstwa, troski i umocnienia wzajemnych więzi między lokalnymi wspólnotami a domem generalnym. To kilkudniowe spotkanie było okazją do wspólnej modlitwy, ale też do podzielenia się realizowaną misją, radościami i wyzwaniami z niej płynącymi. Ojciec Marco wyraził wdzięczność za gościnność, przy czym wdzięczność ta była wzajemna. Każdy ze współbraci mógł otwarcie podzielić się tym, co jest troską jego serca, ale i radościami i nadziejami związanymi z podejmowaną misją w Polsce.

 

Spotkanie noworoczne

«Oto jak dobrze i jak miło, gdy bracia mieszkają razem» (Ps 133, 1). Słowa psalmu pięknie oddają ducha spotkania noworocznego, które można opisać jako historyczne. W tak szerokim gronie pierwsi polscy kandydaci spotkali się po raz pierwszy w Domu Świętego Gabriela w Częstochowie, który jest kolebką ich powołania. Tu dla nich wszystko się zaczęło i tutaj z sentymentem wracają, by doświadczyć braterskiego ducha i dziękować Bogu za łaskę powołania. Nowy Rok był ku temu doskonałą okazją, by w czasie przerwy świątecznej spotkać się ze współbraćmi i w prawdziwie radosnej atmosferze i rodzinnym klimacie spędzić razem czas na modlitwie, dzieleniu się, ale też na miłych rozmowach przy polskich smakołykach, których może czasem brakować we Włoszech, gdzie na co dzień kandydaci odbywają swoją formację. A że wszystko, co dobre to się szybko kończy, tak szybko trzeba było wracać do Włoch, gdzie na seminarzystów czekają egzaminy, a postulantów i nowicjuszy kolejne etapy formacji, stąd prosimy o modlitwę, by Towarzystwo Maryi rozwijało się na polskiej ziemi, a święty Ojciec de Montfort z dumą mógł patrzeć z nieba na swoich duchowych synów.

 

Oficjalna polska nazwa członków zgromadzenia

Przy okazji spotkań z reprezentantami kurii prowincjalnej i kurii generalnej ustalono oficjalną polską nazwę dla ojców i braci zgromadzenia Misjonarzy Towarzystwa Maryi jako «monfortanie», bez litery „t” w środku słowa. Cieszymy się z pierwszych lat działalności synów Ojca de Montfort na ziemiach polskich oraz z rozpoczęcia formacji przez pierwszych kandydatów z Polski. Pragniemy dołożyć wszelkich starań i wznieść swój wkład, zgodnie z otrzymanym charyzmatem, do budowania Królestwa Bożego na polskiej ziemi, mając nadzieję, że z biegiem lat misjonarze monfortanie staną się coraz bardziej rozpoznawani w Kościele w Polsce.