Czas nowicjatu- czas kairos

Po dwuletnim okresie postulatu w Częstochowie oraz Rzymie, 8 września 2019 roku trzech kandydatów do Zgromadzenia Ojców Misjonarzy Monfortanów, rozpoczęło kolejny etap formacji. Dwóch polaków Daniel i Marek wraz z włochem Alessandro, pod opieką ojców Luciano i Alfio uroczyście zaingurowało nowicjat.

Gdzie Teraz?

W niewielkim mieście w południowo- wschodniej części Włoch, Santeramo in Colle, prowincja Bari, od 1973 roku Monfortanie formują przyszłych zakonników. Dom, w którym żyją, jest specjalnie przeznaczony z myślą o kandydatach, którzy jednoroczny okres nowicjatu kończą złożeniem pierwszych ślubów zakonnych. Do dyspozycji mają niewielki kościół, który stanowi część domu, dużą bibliotekę, grotę z wystawionym 24 godziny na dobę Najświętszym Sakramentem, aulę oraz ogród.

Nowa codzienność

Kandydaci pod opieką mistrza i wicemistrza nowicjatu, poznają historię zgromadzenia Św. Ludwika, pogłębiają duchowość Założyciela, którą pragną przyjąć i żyć nią dla dobra Kościoła powszechnego. Dzień zaczyna się od porannej modlitwy i Mszy Świętej. Kolejne dwie godziny przed modlitwą południową, przeznaczone są na lekcje, podczas których, poznajążne wymiary życia konsekrowanego, jego historię w odniesieniu do Rodziny Monfortańskiej. Okres nowicjatu jest czasem szczególnym i wyjątkowym, przeznaczonym również na lekturę i medytację Słowa Bożego, modlitwę osobistą i lekturę duchowąCzas nauki i medytacji połączony jest z codziennym wykonywaniem zajęć domowych i innych aktywności, szczególnie wolontariatu. Dzień kończą wspólną modlitwążańcową z wiernymi. 

W każdą sobotę nowicjusze pomagają w przygotowaniu Mszy Świętej w domu opieki dla osób starszych. Towarzyszą podopiecznym w Eucharystii, pomagają przy posiłkach, chętnie słuchają ich opowieści i doświadczeń życiowych. Uczestniczą również w innych wydarzeniach Kościoła i społeczności lokalnej, podejmując współpracę z różnymi strukturami o charakterze religijno-charytatywnym np. Caritas

W ewangelii Łukasza (2,52) czytamy: Jezus wzrastał w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Tak więc okres nowicjatu jest takim wzrastaniem w prawdziwej mądrości i łasce Bożej, pod opieką Najświętszej Maryi Panny.

Po skończonym nowicjacie i złożeniu pierwszych ślubów zakonnych młodzi Monfortanie rozpoczną kolejny etap formacji, tj. studia filozoficzno-teologiczne w Rzymie.