8 września, w liturgiczne święto Narodzenia Najśw. Maryi Panny, we włoskiej miejscowości Santeramo in Colle uroczyście rozpoczęły okres nowicjatu montfortańskiego trzy osoby: Albert z Hiszpanii oraz Paweł i Wojciech z Polski. Podczas nieszporów z obrzędem wtajemniczenia w życie zakonne, kandydaci poprosili o doświadczenie życia montfortańskiego „w pragnieniu doskonałego naśladowania Chrystusa, Mądrości Wcielonej, zgodnie z charyzmatem Misjonarzy Towarzystwa Maryi”.

Mistrz nowicjatu, o. Luciano Nembrini, przyjmując prośbę Alberta, Pawła i Wojciecha skierował do nich słowa zachęty, zapraszając do spojrzenia na „tak” Maryi oraz do tego, aby za przykładem św. Ludwika de Montfort odważyli się zaryzykować dla Boga: tylko w ten sposób można zrobić coś pięknego i wielkiego dla Niego (Por. List Ojca de Montfort nr 27). Mówił również, aby podejmowali tę drogę ze świadomością, że to Bóg powołuje, wybierając to, co dla świata jest słabe i głupie, co jest niczym, aby zrealizować swój plan miłości (Por. 1 Kor 1,22-31).

Na koniec nowicjusze otrzymali z rąk mistrza nowicjatu tom „Dzieł” św. Ludwika Marii de Montfort z zaproszeniem do poznawania nauk Założyciela i z życzeniami, aby św. Ludwik towarzyszył ich krokom w tym czasie łaski, nawrócenia i upodobnienia do Jezusa przez Maryję.

Kandydaci z Polski i Hiszpanii tworzą w roku formacyjnym 2021/2022 unikalną grupę nowicjacką na wszystkie państwa europejskie, w których obecni są misjonarze montfortanie. Prosimy o modlitwę za podejmujących tę drogę powołania oraz za ich formatorów i wychowawców.

Oto krótka prezentacja trzech nowicjuszy:

Alberto Moreno pochodzi z Madrytu i ma 37 lat. Urodzony w rodzinie katolickiej, uczęszczał do szkoły Legionistów Chrystusa. Następnie studiował inżynierię telekomunikacyjną, jednocześnie służąc parafii jako katecheta i uczestnicząc w grupie młodzieżowej.

Na czwartym roku studiów pielgrzymka do Medziugorje zmieniła jego życie, otwierając przed nim perspektywę życia kapłańskiego. Niedługo potem poznał duchowość montfortańską dzięki osobom zakonnym, które przedstawiały w parafii konsekrację Jezusowi przez Maryję, którą obrał.

Latem 2019 roku, ponownie w Medziugorje, dowiaduje się o istnieniu Towarzystwa Maryi dzięki spotkaniu z misjonarzem montfortaninem, z którym wyrusza w drogę rozeznawania. Później, w 2020 roku, dojrzewa w nim decyzja o odejściu z pracy inżyniera i rozpoczyna rok postulatu we wspólnocie rzymskiej.

Paweł Wojtala urodził się 21 maja 1995 roku w Dąbrowie Górniczej, pochodzi z parafii Najświętszej Marii Panny Anielskiej, słynnego sanktuarium maryjnego w diecezji sosnowieckiej.

Po ukończeniu liceum, w 2014 roku, rozpoczął studia pedagogiczne i zaangażował się w służbę we wspólnotach parafialnych i diecezjalnych, szczególnie jako animator dzieci i młodzieży w Ruchu Światło-Życie. Pogłębia duchowość maryjną uczestnicząc w rekolekcjach organizowanych przez Bractwo NMP Królowej Korony Polski w Sanktuarium Częstochowskim oraz poświęcając się Jezusowi przez Maryję według wskazówek „Traktatu” św. Ludwika Marii de Montfort. Dopiero później poznał ojców montfortanów, gdy w 2016 roku otworzyli swój pierwszy dom zakonny w Polsce.

Pod koniec studiów czuje wezwanie Pana, by pójść za Nim, na co odpowiada pozytywnie. W procesie rozeznawania wychwytuje ciągłe znaki, które kierują go do Zgromadzenia Misjonarzy Towarzystwa Maryi. Tym samym, w grudniu 2019 roku, rozpoczyna swoje doświadczenie we wspólnocie częstochowskiej, kontynuując później podróż formacyjną w postulacie rzymskim.

Wojciech Meiser urodził się 7 sierpnia 1999 roku w Tarnowskich Górach i spotkał się z ojcami monfortanami w styczniu 2019 roku przy okazji rekolekcji w Częstochowie.

Od tego momentu zaczyna się poważny okres nawrócenia i odnowy życia chrześcijańskiego w jego życiu. Wojciech regularnie odwiedza wspólnotę montfortanów i zaczyna odkrywać w nim powołanie do życia kapłańskiego.

Pod koniec sierpnia 2019 roku, po ukończeniu technikum, został przyjęty do wspólnoty częstochowskiej na pierwszy rok postulatu. Pod koniec czerwca 2020 roku przybywa do wspólnoty przy Via Cori w Rzymie, aby kontynuować swoją drogę formacyjną w celu wstąpienia do nowicjatu.