Z radością informujemy, że staraniem Wydawnictwa Montfort została wydana w języku polskim obszerna biografia św. Ludwika Marii Grignion de Montfort i dostępna jest do nabycia w Domu Ojców Misjonarzy Montfortanów w Częstochowie (ul. Noskowskiego 13). Oddajemy w ręce polskich czytelników dzieło, które przez tych, które je zgłębili określane jest mianem skarbu.

Fragment wprowadzenia do wydania polskiego:

«Ojciec de Montfort został zapamiętany przez historię jako jeden z największych misjonarzy ludowych Kościoła katolickiego, który w czasie swojego życia przewędrował, głosząc Ewangelię, aż 25 000 kilometrów. Oprócz „Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najśw. Maryi Panny” święty jest również autorem innych dzieł duchowych przetłumaczonych na prawie wszystkie języki świata, wciąż wydawanych i czytanych.

Autor niniejszej biografii, ojciec montfortanin Miljenko Sušac starał się wnikliwie zrozumieć osobę, życie i duchowość św. Ludwika, odwołując się do dostępnych badań naukowych i swoich własnych analiz oraz przedstawia tezy, które w montfortańskiej tradycji pojawiają się po raz pierwszy».

 * * *

Wreszcie do mych rak trafia książka będąca prawdziwym przewodnikiem po życiu świętego Ludwika. Pozwala mi ona poznać serce, ducha i duszę autora Traktatu, a przez to zrozumieć go, zachwycić się nim, na pewno też zapragnąć go naśladować. Kończę lekturę i w sercu pozostaje marzenie: wejść na tę drogę!

Wincenty Łaszewski

 

Nowa biografia tego wielkiego świętego może stać się przyczynkiem nie tylko do poznawania historii życia świętych, ale przede wszystkim do odkrycia w sobie tego płomienia miłości ku Chrystusowi i Matce Bożej, którym płonął św. Ludwik.

Wojciech Surówka OP

 

Dziękując wydawnictwu Montfort za trud przetłumaczenia i wydania tej książki, mam nadzieję, że pozycja o. Miljenko Sušac przybliży osobę Świętego Ludwika w Ojczyźnie Świętego Jana Pawła II i przyniesie błogosławione owoce w trudnych czasach zmagań sekularyzacyjnych.

Abp Wacław Depo