W poniedziałek 21 lutego 2022 r. we wspólnocie postulatu w Rzymie podczas liturgii modlitwy południowej Damian Lula, Alessandro Agricola i Mikołaj Gacek wzięli udział w obrzędzie oficjalnego przyjęcia na drogę formacji początkowej, zwanej postulatem lub prenowicjatem.

Po etapie towarzyszenia i rozeznawania powołania wyrazili pragnienie rozpoczęcia drogi formacyjnej w montfortańskim życiu zakonnym, prosząc o wstąpienie do wspólnoty postulatu.

Damian i Mikołaj pochodzą z Polski i przybyli do rzymskiej wspólnoty już latem ubiegłego roku rozpoczynając kurs języka włoskiego po okresie formacyjnym, zwanym prepostulatem, który przeżywali we wspólnocie w Częstochowie. We wrześniu dołączył do nich włoski kandydat, Alessandro. Po pierwszych miesiącach zostali oficjalnie dopuszczeni do tego ważnego etapu ich drogi jeszcze bardziej intensywniejszego rozeznawania i inicjacji do życia konsekrowanego.

Prostemu obrzędowi przyjęcia przewodniczył przełożony prowincjalny Misjonarzy Montfortanów we Włoszech, o. Mario Belotti, który niedawno odwiedził wspólnotę wraz z ekonomem prowincjalnym, o. Angelo Sortim.

Ojciec Prowincjał na początku przypomniał, że za tym małym i prostym obrzędem kryje się bardzo ważna rzeczywistość, jak w każdym doświadczeniu inicjacji, ponieważ jest to moment, w którym kandydaci z większą świadomością potwierdzają swój wybór, żeby podążać i rozeznawać pragnienie i głos, które wzywają ich do naśladowania Pana w montfortańskiej rodzinie zakonnej. Przypomniał również, że ten pierwszy etap jest bardzo ważny w całej podróży formacyjnej, ponieważ to, kim będziemy w przyszłości, jest już przesądzone w dniu dzisiejszym tym, co budujemy na początku podjętej drogi.

Życzymy postulantom dobrego i owocnego czasu, aby poprzez modlitwę, słuchanie, liturgię i doświadczenie życia wspólnotowego mogli rozeznawać w coraz większym świetle Ducha Świętego pragnienie pójścia za Mistrzem jako osoby konsekrowane i kapłani Zgromadzenia Misjonarzy Towarzystwa Maryi.

Niech Najświętsza Maryja Panna, Królowa Serc i św. Ludwik Maria de Montfort czuwają nad nimi i towarzyszą im w dalszej podróży!