Pielgrzymka Jana Pawła II do grobu św. Ludwika Marii Grignion de Montforta

 

 

_